Bürgermeister


Mandatsträger:

NameArt der MitarbeitFunktion
Bürgermeister
Bürgermeister Christof SommerBürgermeisterBürgermeisterBürgermeisterBürgermeister
1. stellv. Bürgermeister
Franz Gausemeierstellv. Bürgermeisterstellv. Bürgermeister1. stellv. Bürgermeister1. stellv. Bürgermeister
2. stellv. Bürgermeisterin
Sabine Pfefferstellv. Bürgermeisterinstellv. Bürgermeisterin2. stellv. Bürgermeisterin2. stellv. Bürgermeisterin
3. stellv. Bürgermeisterin
Helga de Hornstellv. Bürgermeisterinstellv. Bürgermeisterin3. stellv. Bürgermeisterin3. stellv. Bürgermeisterin

Mitgliedschaft beendet:

NameArt der MitarbeitvonbisFunktion
1. stellv. Bürgermeisterin
Sabine Pfefferstellv. Bürgermeisterinstellv. Bürgermeisterin23.06.2014bis 23.06.20141. stellv. Bürgermeisterin1. stellv. Bürgermeisterin
2. stellv. Bürgermeister
Wilhelm Börskensstellv. Bürgermeisterstellv. Bürgermeister23.06.2014bis 23.06.20142. stellv. Bürgermeister2. stellv. Bürgermeister
3. stellv. Bürgermeisterin
Annette Bergschneiderstellv. Bürgermeisterinstellv. Bürgermeisterin23.06.2014bis 23.06.20143. stellv. Bürgermeisterin3. stellv. Bürgermeisterin