MandatsträgerName Mitgliedschaft bis
SPD-Fraktion
09.12.2011von 03.03.2010 bis 09.12.2011
von 26.10.2009
SPD-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
SPD
26.10.2009bis 26.10.2009
von 18.03.2010
07.02.2010bis 07.02.2010
SPD-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
SPD-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
Fraktion Christdemokraten Lippstadt
Fraktion Christdemokraten Lippstadt26.10.2009bis 26.10.2009
CDU-Fraktion
26.10.2009bis 26.10.2009
29.10.2012von 26.10.2009 bis 29.10.2012
von 29.10.2012
07.11.2011von 26.10.2009 bis 07.11.2011
SPD-Fraktionvon 25.05.2014
von 26.10.2009
FDP-Fraktion
26.10.2009bis 26.10.2009
SPD-Fraktionvon 26.10.2009
SPD-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
FDP-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
26.10.2009bis 26.10.2009
21.09.2012bis 21.09.2012
Fraktion Christdemokraten Lippstadt
SPD-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen26.10.2009bis 26.10.2009
CDU-Fraktion
SPD-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
SPD-Fraktion
01.08.2011von 26.10.2009 bis 01.08.2011
FDP-Fraktionvon 26.10.2009
CDU-Fraktion
CDU-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
CDU-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
Richterin
CDU-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
SPD-Fraktion
von 23.11.2009
Fraktion DIE LINKE
BG-Fraktionvon 26.10.2009
FDP-Fraktion
von 03.03.2010
CDU-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
CDU-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
23.11.2009von 26.10.2009 bis 23.11.2009
SPD-Fraktion
FDP-Fraktion
von 18.03.2010
Seniorenbeiratvon 13.04.2010
CDU-Fraktion
BG-Fraktionvon 29.10.2012
BG-Fraktion
22.03.2011von 18.03.2010 bis 22.03.2011
von 26.10.2009
SPD-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen26.10.2009bis 26.10.2009
CDU-Fraktion
SPD-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
CDU-Fraktion
CDU-Fraktionvon 23.11.2009
von 26.10.2009
07.02.2010bis 07.02.2010
CDU-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
CDU-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
von 03.03.2010
Fraktion Christdemokraten Lippstadtvon 26.03.2012
FDP-Fraktionvon 26.10.2009
CDU-Fraktion03.03.2010bis 03.03.2010
07.02.2010bis 07.02.2010
SPD-Fraktion
ordentliches Mitgliedvon 03.09.2012
SPD-Fraktion
13.08.2012von 18.03.2010 bis 13.08.2012
FDP-Fraktion12.11.2009bis 12.11.2009
FDP-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
CDU-Fraktion
CDU-Fraktion31.10.2009bis 31.10.2009
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
FDP-Fraktion
SPD-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
BG-Fraktion
CDU-Fraktion
von 11.06.2012
CDU-Fraktion
SPD-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünenvon 01.01.2013
FDP-Fraktion
CDU-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
FDP-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
CDU-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
SPD-Fraktion30.09.2010bis 30.09.2010
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen26.10.2009bis 26.10.2009
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen26.10.2009bis 26.10.2009
Fraktion Christdemokraten Lippstadt
von 28.01.2013
FDP-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
CDU-Fraktion
CDU-Fraktion03.03.2010bis 03.03.2010
Fraktion DIE LINKEvon 03.03.2010
26.10.2009bis 26.10.2009
BG-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
FDP-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
SPD-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
SPD-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
Kath. Kirche
03.03.2010bis 03.03.2010
SPD-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
SPD-Fraktion
von 01.10.2010
von 26.10.2009
03.03.2010bis 03.03.2010
CDU-Fraktion
BG-Fraktion
SPD-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
CDU-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
CDU-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
von 22.04.2013
CDU-Fraktion
von 26.10.2009
CDU-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
BG-Fraktion
BG-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
BG-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
07.02.2010bis 07.02.2010
FDP-Fraktion
Fraktion Christdemokraten Lippstadtvon 26.10.2009
BG-Fraktionvon 23.11.2009
CDU-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
07.02.2010bis 07.02.2010
SPD-Fraktion
FDP-Fraktion
von 13.11.2012
SPD-Fraktion
von 26.10.2009
SPD-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
CDU-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
CDU-Fraktion
von 09.12.2011
FDP-Fraktion
SPD-Fraktion
von 01.06.2011
von 03.03.2010
SPD-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
Seniorenbeirat13.04.2010bis 13.04.2010
CDU-Fraktion
SPD-Fraktion
von 26.10.2009
26.10.2009bis 26.10.2009
BG-Fraktionvon 29.10.2012
SPD-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen31.08.2011bis 31.08.2011
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünenvon 26.10.2009
BG-Fraktion
FDP-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
07.02.2010bis 07.02.2010
BG-Fraktion
Fraktion Christdemokraten Lippstadt
Gesundheitsamt02.02.2012bis 02.02.2012
CDU-Fraktion03.03.2010bis 03.03.2010
FDP-Fraktion
FDP-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
Fraktion Bündnis 90/Die Grünenvon 26.09.2011
Ev. Kirchevon 26.10.2009
Fraktion DIE LINKEvon 23.11.2009
als Vertreterin der verdi Seniorenvon 03.03.2010
BG-Fraktion
26.10.2009bis 26.10.2009
von 12.07.2012
CDU-Fraktion
Kath. Kirche
FDP-Fraktion
von 03.03.2010
von 26.10.2009
SPD-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
Fraktion Christdemokraten Lippstadtvon 19.12.2011
12.06.2013von 02.02.2012 bis 12.06.2013
Richterinvon 26.10.2009
07.02.2010bis 07.02.2010
CDU-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
von 01.12.2013
von 01.06.2011
SPD-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
CDU-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
26.10.2009bis 26.10.2009
CDU-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
SPD-Fraktion
BG-Fraktion
Fraktion DIE LINKE20.06.2011von 26.10.2009 bis 20.06.2011
von 01.06.2011
SPD-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
26.10.2009bis 26.10.2009
CDU-Fraktionvon 26.09.2011
von 26.10.2009
von 03.03.2010
SPD-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
CDU-Fraktion
SPD-Fraktion
Fraktion Christdemokraten Lippstadtvon 03.03.2010
SPD-Fraktion
31.10.2009bis 31.10.2009
SPD-Fraktion31.03.2012bis 31.03.2012
Arbeitsverwaltung12.04.2011von 26.10.2009 bis 12.04.2011
von 19.12.2011
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen03.06.2013von 23.11.2009 bis 03.06.2013
FDP-Fraktionvon 03.03.2010
von 03.03.2010
SPD-Fraktion
FDP-Fraktion
FDP-Fraktion12.11.2009bis 12.11.2009
von 26.10.2009
von 22.04.2013
BG-Fraktion29.10.2012bis 29.10.2012
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion
26.10.2009bis 26.10.2009
SPD-Fraktion
Fraktion Christdemokraten Lippstadt
von 22.03.2011
SPD-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
SPD-Fraktion
CDU-Fraktionvon 23.11.2009
FDP-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion01.01.2014bis 01.01.2014
SPD-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
von 18.03.2010
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen26.10.2009bis 26.10.2009
FDP-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
Fraktion Christdemokraten Lippstadt
FDP-Fraktionvon 26.10.2009
FDP-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
Polizei
12.10.2011bis 12.10.2011
von 26.10.2009
von 03.03.2010
SPD-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
Fraktion DIE LINKE31.01.2013von 26.10.2009 bis 31.01.2013
Schule
Gesundheitsamt
Ev. Kirchengemeindevon 03.03.2010
CDU-Fraktion
CDU-Fraktion03.03.2010bis 03.03.2010
Stadtsportverbandvon 18.10.2013
von 23.11.2009
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
FDP-Fraktionvon 26.10.2009
SPD-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen31.12.2012bis 31.12.2012
15.03.2010bis 15.03.2010
FDP-Fraktionvon 03.03.2010
von 03.03.2010
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünenvon 26.10.2009
03.03.2010bis 03.03.2010
SPD-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
SPD-Fraktionvon 29.10.2012
von 29.10.2012
von 01.11.2009
FDP-Fraktionvon 26.10.2009
CDU-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
Vertreter des Stadtsportverbandes Lippstadt e. V.18.10.2013von 08.09.2011 bis 18.10.2013
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion
12.07.2012von 03.03.2010 bis 12.07.2012
Arbeitsverwaltung
26.10.2009bis 26.10.2009
20.06.2011von 26.10.2009 bis 20.06.2011
CDU-Fraktion
SPD-Fraktion03.03.2010bis 03.03.2010
SPD-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
SPD-Fraktion
von 01.06.2011
CDU-Fraktionvon 26.10.2009
CDU-Fraktionvon 26.10.2009
31.07.2013von 03.03.2010 bis 31.07.2013
SPD-Fraktion15.11.2010bis 15.11.2010
von 23.11.2012
BG-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
CDU-Fraktionvon 01.11.2009
Fraktion DIE LINKE
28.01.2013von 12.04.2011 bis 28.01.2013
Jüdische Kultusgemeinde30.05.2011bis 30.05.2011
BG-Fraktion
Polizeivon 26.10.2009
Freie Wohlfahrtsverbände
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
FDP-Fraktion
SPD-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
26.10.2009bis 26.10.2009
CDU-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
FDP-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
FDP-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
CDU-Fraktionvon 26.09.2011
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
SPD-Fraktion
07.02.2010bis 07.02.2010
31.01.2013bis 31.01.2013
FDP-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünenvon 01.09.2011
03.03.2010bis 03.03.2010
von 26.10.2009
von 01.06.2011
SPD-Fraktionvon 20.06.2011
15.12.2011bis 15.12.2011
CDU-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
von 19.04.2013
Schule
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen26.10.2009bis 26.10.2009
CDU-Fraktionvon 23.11.2009
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
SPD-Fraktionvon 26.10.2009
26.10.2009bis 26.10.2009
03.03.2010bis 03.03.2010
von 01.06.2011
SPD-Fraktion
Fraktion DIE LINKEvon 26.10.2009
BG-Fraktionvon 03.03.2010
SPD-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
von 26.10.2009
CDU-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
CDU-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
Freie Wohlfahrtsverbände
Fraktion Christdemokraten Lippstadtvon 07.11.2011
SPD-Fraktion
07.02.2010bis 07.02.2010
von 19.12.2011
Jüdische Kultusgemeinde02.02.2012bis 02.02.2012