MandatsträgerNameMitgliedschaftbis
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
Fraktion Christdemokraten Lippstadt
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Fraktion Christdemokraten Lippstadt
CDU-Fraktion
FDP-Fraktion
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
FDP-Fraktion
FDP-Fraktion
CDU-Fraktion
fraktionslos
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion
CDU-Fraktion
CDU-Fraktion
fraktionslos
CDU-Fraktion
SPD-Fraktion
Fraktion DIE LINKE
CDU-Fraktion24.09.2001bis 24.09.2001
FDP-Fraktion
CDU-Fraktion
FDP-Fraktion
CDU-Fraktion
BG-Fraktion
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion
SPD-Fraktion
30.06.2003bis 30.06.2003
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
CDU-Fraktion
01.11.2000bis 01.11.2000
Fraktion DIE LINKE
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
FDP-Fraktion
CDU-Fraktion
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
BG-Fraktion
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion
CDU-Fraktion
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion
FDP-Fraktion
BG-Fraktion
CDU-Fraktion
Vertreterin Arbeiterwohlfahrt
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
FDP-Fraktion
CDU-Fraktion
CDU-Fraktion
CDU-Fraktion
CDU-Fraktion
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen19.09.2004bis 19.09.2004
CDU-Fraktion
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
Fraktion Christdemokraten Lippstadt
FDP-Fraktion
CDU-Fraktion
CDU-Fraktion
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion
CDU-Fraktion
CDU-Fraktion
FDP-Fraktion
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
31.12.2000bis 31.12.2000
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion
BG-Fraktion
CDU-Fraktion
CDU-Fraktion
fraktionslos
CDU-Fraktion14.03.2004bis 14.03.2004
fraktionslos
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
CDU-Fraktion
CDU-Fraktion
BG-Fraktion
BG-Fraktion
FDP-Fraktion
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
CDU-Fraktion
CDU-Fraktion
CDU-Fraktion
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
SPD-Fraktion
BG-Fraktion
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion
31.12.2002bis 31.12.2002
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion
CDU-Fraktion
FDP-Fraktion
SPD-Fraktion
fraktionslos
CDU-Fraktion
CDU-Fraktion
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
BG-Fraktion
01.11.2000bis 01.11.2000
CDU-Fraktion
BG-Fraktion
FDP-Fraktion
BG-Fraktion
CDU-Fraktion
CDU-Fraktion
Gesundheitsamt
CDU-Fraktion
FDP-Fraktion
CDU-Fraktion
BG-Fraktion
BG-Fraktion
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion25.02.2002bis 25.02.2002
CDU-Fraktion
Kath. Kirche
BG-Fraktion22.04.2002bis 22.04.2002
FDP-Fraktion
CDU-Fraktion
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion
CDU-Fraktion
FDP-Fraktion
CDU-Fraktion
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion
FDP-Fraktion
FDP-Fraktion
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion
BG-Fraktion
Fraktion DIE LINKE25.02.2002bis 25.02.2002
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion
CDU-Fraktion
Fraktion Christdemokraten Lippstadt
FDP-Fraktion
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
FDP-Fraktion
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen30.11.2000bis 30.11.2000
SPD-Fraktion19.11.2001bis 19.11.2001
BG-Fraktion
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
fraktionslos
FDP-Fraktion
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
FDP-Fraktion
30.11.2000bis 30.11.2000
BG-Fraktion
SPD-Fraktion
Schule
CDU-Fraktion01.03.2000bis 01.03.2000
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion
CDU-Fraktion
FDP-Fraktion
SPD-Fraktion
BG-Fraktion29.11.2001bis 29.11.2001
CDU-Fraktion
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion21.03.2003bis 21.03.2003
SPD-Fraktion
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
SPD-Fraktion25.06.2001bis 25.06.2001
FDP-Fraktion
FDP-Fraktion
CDU-Fraktion
CDU-Fraktion
CDU-Fraktion
SPD-Fraktion
BG-Fraktion
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion17.12.2001bis 17.12.2001
BG-Fraktion07.09.2002bis 07.09.2002
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion
CDU-Fraktion
fraktionslos
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion
16.02.2000bis 16.02.2000
BG-Fraktion12.06.2004bis 12.06.2004
BG-Fraktion
CDU-Fraktion01.01.2002bis 01.01.2002
CDU-Fraktion
Fraktion DIE LINKE
CDU-Fraktion
Jüdische Kultusgemeinde
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion
CDU-Fraktion01.02.2002bis 01.02.2002
FDP-Fraktion
CDU-Fraktion
Fraktion Christdemokraten Lippstadt
CDU-Fraktion
fraktionslos
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
FDP-Fraktion24.03.2004bis 24.03.2004
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
CDU-Fraktion
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
FDP-Fraktion
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
20.03.2000bis 20.03.2000
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
01.10.2002bis 01.10.2002
15.12.2003bis 15.12.2003
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion27.07.2002bis 27.07.2002
17.04.2004bis 17.04.2004
CDU-Fraktion
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
Jüdische Kultusgemeinde