MandatsträgerNameMitgliedschaftbis
SPD-Fraktion23.06.2014bis 23.06.2014
SPD-Fraktion
07.11.2018bis 07.11.2018
SPD-Fraktion23.06.2014bis 23.06.2014
SPD-Fraktion
Fraktion Christdemokraten Lippstadt
CDU-Fraktion
stellv. Mitglied
Fraktion Christdemokraten Lippstadt23.06.2014bis 23.06.2014
CDU-Fraktion
Vertreterin VdK-Ortsverband Lippstadt
23.06.2014bis 23.06.2014
SPD-Fraktion
Ordentliches Mitglied mit beratender Stimme
FDP-Fraktion23.06.2014bis 23.06.2014
SPD-Fraktion
Fraktion Christdemokraten Lippstadt01.09.2015bis 01.09.2015
SPD-Fraktion01.09.2014bis 01.09.2014
FDP-Fraktion23.06.2014bis 23.06.2014
Fraktion Christdemokraten Lippstadt24.09.2018bis 24.09.2018
Fraktion Christdemokraten Lippstadt
CDU-Fraktion
CDU-Fraktion
Fraktion Christdemokraten Lippstadt
23.06.2014bis 23.06.2014
FDP-Fraktion
CDU-Fraktion23.06.2014bis 23.06.2014
CDU-Fraktion
Richterin
SPD-Fraktion
Vertreter SSV
SPD-Fraktion
18.02.2019bis 18.02.2019
Fraktion DIE LINKE
BG-Fraktion
FDP-Fraktion
10.09.2014bis 10.09.2014
CDU-Fraktion
Arbeitsagentur Lippstadt
CDU-Fraktion
CDU-Fraktion
SPD-Fraktion14.11.2016bis 14.11.2016
FDP-Fraktion
Seniorenbeirat23.06.2014bis 23.06.2014
CDU-Fraktion
BG-Fraktion
BG-Fraktion
23.06.2014bis 23.06.2014
SPD-Fraktion
fraktionslos
CDU-Fraktion
BG-Fraktion
CDU-Fraktion
SPD-Fraktion
Ortsvorsteher
CDU-Fraktion23.06.2014bis 23.06.2014
Fraktion DIE LINKE
CDU-Fraktion23.06.2014bis 23.06.2014
Fraktion DIE LINKE
als Vertreter staatl. Pflegeeinrichtungen
Fraktion Christdemokraten Lippstadt
FDP-Fraktion23.06.2014bis 23.06.2014
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
ordentliches Mitglied23.06.2014bis 23.06.2014
24.11.2015bis 24.11.2015
SPD-Fraktion23.06.2014bis 23.06.2014
FDP-Fraktion23.06.2014bis 23.06.2014
SPD-Fraktion28.05.2018bis 28.05.2018
15.08.2014bis 15.08.2014
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion
SPD-Fraktion
FDP-Fraktion
BG-Fraktion
CDU-Fraktion
23.06.2014bis 23.06.2014
CDU-Fraktion
04.06.2019bis 04.06.2019
FDP-Fraktion
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Fraktion DIE LINKE21.04.2016bis 21.04.2016
FDP-Fraktion
FDP-Fraktion
BM Warstein
SPD-Fraktion23.06.2014bis 23.06.2014
Bündnis 90/Die Grünen
SPD-Fraktion
FDP-Fraktion
SPD-Fraktion23.06.2014bis 23.06.2014
SPD-Fraktion23.09.2019bis 23.09.2019
Polizeibehörde Soest
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
SPD-Fraktion10.06.2019bis 10.06.2019
Fraktion Christdemokraten Lippstadt
22.08.2014bis 22.08.2014
BG-Fraktion10.06.2020bis 10.06.2020
CDU-Fraktion23.06.2014bis 23.06.2014
Jobcenter AHA
Fraktion DIE LINKE25.06.2019bis 25.06.2019
Vertreterin Stadtelternrat08.11.2016bis 08.11.2016
Vertreter Ev. Kirchengemeinde
FDP-Fraktion
AfD-Fraktion
Polizei20.01.2016bis 20.01.2016
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion
Kath. Kirche
SPD-Fraktion
31.12.2016bis 31.12.2016
CDU-Fraktion
23.06.2014bis 23.06.2014
09.04.2018bis 09.04.2018
CDU-Fraktion23.06.2014bis 23.06.2014
BG-Fraktion
Fraktion Christdemokraten Lippstadt
Fraktion Christdemokraten Lippstadt
BM Anröchte21.10.2015bis 21.10.2015
Fraktion Christdemokraten Lippstadt
CDU-Fraktion
ordentliches Mitglied
CDU-Fraktion
Gemeinde Anröchte
CDU-Fraktion23.06.2014bis 23.06.2014
Fraktion Christdemokraten Lippstadt
23.06.2014bis 23.06.2014
BG-Fraktion
Vertreterin Stadtelternrat07.11.2017bis 07.11.2017
CDU-Fraktion
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
FDP-Fraktion
Fraktion Christdemokraten Lippstadt
Fraktionsmitglied
BG-Fraktion
CDU-Fraktion23.06.2014bis 23.06.2014
SPD-Fraktion31.12.2017bis 31.12.2017
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion
FDP-Fraktion23.06.2014bis 23.06.2014
SPD-Fraktion19.02.2018bis 19.02.2018
Ev. Kirche
Hospizkreis Lippstadt e.V.31.12.2018bis 31.12.2018
SPD-Fraktion23.06.2014bis 23.06.2014
CDU-Fraktion
10.09.2014bis 10.09.2014
FDP-Fraktion
SPD-Fraktion11.05.2015bis 11.05.2015
10.09.2014bis 10.09.2014
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion
10.09.2014bis 10.09.2014
CDU-Fraktion
SPD-Fraktion26.06.2020bis 26.06.2020
BG-Fraktion
SPD-Fraktion26.10.2009bis 26.10.2009
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
BG-Fraktion
Fraktion DIE LINKE
BG-Fraktion01.08.2018bis 01.08.2018
Fraktion Christdemokraten Lippstadt
FDP-Fraktion
CDU-Fraktion
FDP-Fraktion
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Ev. Kirche23.06.2014bis 23.06.2014
SPD-Fraktion
Fraktion DIE LINKE
als Vertreterin der verdi Senioren16.04.2016bis 16.04.2016
BG-Fraktion
10.09.2014bis 10.09.2014
CDU-Fraktion
Kath. Kirche
FDP-Fraktion23.06.2014bis 23.06.2014
23.06.2014bis 23.06.2014
Fraktion Christdemokraten Lippstadt
Fraktion Christdemokraten Lippstadt
Richterin
Fraktion Christdemokraten Lippstadt24.09.2018bis 24.09.2018
23.06.2014bis 23.06.2014
CDU-Fraktion
31.12.2018bis 31.12.2018
23.06.2014bis 23.06.2014
SPD-Fraktion23.06.2014bis 23.06.2014
CDU-Fraktion
Vertreter SSV LP
AfD-Fraktion
SPD-Fraktion
Stadt Erwitte
BG-Fraktion
Fraktion DIE LINKE
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
SPD-Fraktion23.06.2014bis 23.06.2014
Vertreter Stadtelternrat03.11.2015bis 03.11.2015
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion30.09.2018bis 30.09.2018
stellv. Mitglied
10.09.2014bis 10.09.2014
CDU-Fraktion
SPD-Fraktion
23.06.2014bis 23.06.2014
CDU-Fraktion
Fraktion Christdemokraten Lippstadt10.09.2014bis 10.09.2014
SPD-Fraktion
Verwaltung22.10.2019bis 22.10.2019
FDP-Fraktion31.12.2018bis 31.12.2018
BG-Fraktion
als Vertreter staatlicher Pflegeeinrichtungen
SPD-Fraktion
FDP-Fraktion30.11.2018bis 30.11.2018
FDP-Fraktion
31.01.2016bis 31.01.2016
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion
stellv. Mitglied mit beratender Stimme
Fraktion Christdemokraten Lippstadt
23.06.2014bis 23.06.2014
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion
FDP-Fraktion
06.07.2016bis 06.07.2016
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion
23.06.2014bis 23.06.2014
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen01.09.2015bis 01.09.2015
FDP-Fraktion
Fraktion Christdemokraten Lippstadt
FDP-Fraktion23.06.2014bis 23.06.2014
Polizei
SPD-Fraktion
23.06.2014bis 23.06.2014
10.09.2014bis 10.09.2014
CDU-Fraktion
Fraktion DIE LINKE
Schule
AfD-Fraktion
CDU-Fraktion
SPD-Fraktion
Ev. Kirchengemeinde
CDU-Fraktion
Stadtsportverband
Stadtelternrat30.10.2019bis 30.10.2019
ordentliches Mitglied
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion10.09.2014bis 10.09.2014
Fraktion Christdemokraten Lippstadt24.09.2018bis 24.09.2018
FDP-Fraktion23.06.2014bis 23.06.2014
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
BG-Fraktion
FDP-Fraktion23.06.2014bis 23.06.2014
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion
FDP-Fraktion23.06.2014bis 23.06.2014
SPD-Fraktion
BG-Fraktion
Fraktion DIE LINKE10.06.2020bis 10.06.2020
Vertreter des Stadtsportverbandes Lippstadt e. V.
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion
23.06.2014bis 23.06.2014
Bündnis 90/Die Grünen
CDU-Fraktion31.03.2017bis 31.03.2017
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion23.06.2014bis 23.06.2014
SPD-Fraktion
23.06.2014bis 23.06.2014
Bündnis 90/Die Grünen
CDU-Fraktion
CDU-Fraktion
Vertreter Heimatbund
Vertreter Stadtelternrat03.11.2015bis 03.11.2015
BG-Fraktion23.06.2014bis 23.06.2014
CDU-Fraktion09.07.2018bis 09.07.2018
Fraktion DIE LINKE
SPD-Fraktion
BG-Fraktion23.06.2014bis 23.06.2014
Fraktion Die Linke
Polizei01.08.2015bis 01.08.2015
Freie Wohlfahrtsverbände
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion31.05.2018bis 31.05.2018
SPD-Fraktion
SPD-Fraktion
FDP-Fraktion10.10.2016bis 10.10.2016
Fraktion Christdemokraten Lippstadt
CDU-Fraktion
SPD-Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen
SPD-Fraktion
BG-Fraktion
SPD-Fraktion
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
23.06.2014bis 23.06.2014
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
SPD-Fraktion23.06.2014bis 23.06.2014
CDU-Fraktion
CDU-Fraktion
SPD-Fraktion
Schule
CDU-Fraktion
CDU-Fraktion23.06.2014bis 23.06.2014
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen09.12.2014bis 09.12.2014
SPD-Fraktion
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen14.02.2016bis 14.02.2016
BM Erwitte
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion
Stadt Warstein
Fraktion DIE LINKE
BG-Fraktion
Freie Wohlfahrtsverbände23.06.2014bis 23.06.2014
24.11.2015bis 24.11.2015
SPD-Fraktion
Fraktion Christdemokraten Lippstadt23.06.2014bis 23.06.2014
SPD-Fraktion
31.07.2019bis 31.07.2019
FDP-Fraktion